Gmina Mała Wieś pozyskała maksymalną kwotę dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego, tj. 300.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Mała Wieś”.

Skuteczne wnioskowanie o środki pozabudżetowe umożliwi zakup nowego, komfortowego i ekologicznego autobusu szkolnego przeznaczonego do realizacji ustawowego obowiązku dowozu dzieci i młodzieży, w tym uczniów z niepełnosprawnością, do szkół.