W poniedziałek, 27.02.2023 r. w obecności w obecności Radnych Gminy, mieszkańców wsi Dzierżanowo oraz pracowników Urzędu Gminy Mała Wieś, wiceminister Aktywów Państwowych Poseł na Sejm RP Maciej Małecki uroczyście przekazał promesę inwestycyjną na ręce Wójta Gminy Mała Wieś Zygmunta Wojnarowskiego oraz radnego z Dzierżanowa Jacka Klimczewskiego.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Mała Wieś pozyskała 669.039,08 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo”. 20.02.2023 r. wszczęto procedurę przetargową, w ramach której potencjalni wykonawcy mogą składać oferty. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w czwartek, 09.03.2023 r.