Gmina Mała Wieś w związku z realizacją Projektu pn. „Zakup mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi”, w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Opracowane i udostępnione przez IZ narzędzie informatyczne umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez:

  1. specjalny adres e-mail: POIS@mfipr.gov.pl,
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej:  Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.