LSR 2023-2027
Szanowni mieszkańcy Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informuje o funkcjonowaniu punktu konsultacyjno – informacyjnego w biurze LGD „Razem dla Rozwoju”. Serdecznie zapraszamy do udziału w indywidualnych konsultacjach, których przedmiotem będzie opracowanie dokumentu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach PROW, do dnia 5 kwietnia 2023 r. w godzinach od 1000 do 1400 osobiście lub telefonicznie pod numerami tel. 575 225 871, 575 225 873. Zachęcamy również do wypełnienia anonimowych ankiet, które pozwolą zdiagnozować potrzeby oraz nowe kierunki rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju” na lata 2023 – 2027. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach (ankieta) (ankieta dla uczniów szkół średnich) można złożyć osobiście w biurze LGD lub elektronicznie (https://docs.google.com/forms/d/1RrKaszMYYoBdstcikmGZEdYnA_vXMzYEz8JUnTQVKOc/edit?usp=sharing_eil_se_dm&ts=6419a6d6)(https://docs.google.com/forms/d/13i3uh3pBDJt2FBTBupQv9Tx2n1VXzMe8u9goJabC0vs/edit?usp=sharing_eil_se_dm&ts=6419ab40 – dla uczniów szkół średnich) do dnia 5 kwietnia 2023 r.