Gmina Mała Wieś jest jednym z beneficjentów programu „MALUCH+”. Decyzją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej gmina otrzyma wsparcie w wysokości 976.812,02 zł na utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie z regulaminem Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 koszty utworzenia placówki mogą być pokryte w 100% z pozyskanego dofinansowania, umożliwi to realizację inwestycji bez udziału środków własnych gminy.