17 kwietnia w Kościele Wizytek na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie została odprawiona Msza święta w intencji majora Zbigniewa Mieczkowskiego, pochodzącego z Dzierżanowa oficera Dywizji Pancernej generała Maczka. Wśród zgromadzonych w świątyni obecni byli członkowie rodziny zmarłego z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, między innymi córka Helena, syn Stefan z żoną oraz siostrzenica Zofia Dziewanowska, a także przedstawiciele Wojska Polskiego, środowisk kombatanckich i władz samorządowych oraz przyjaciele i znajomi. Naszą gminę reprezentowała kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów i strażaków: poczty sztandarowe OSP Dzierżanowo i SP Mała Wieś, Młodzieżowa Drużyna Strażacka OSP Mała Wieś z opiekunem oraz uczniowie szkół podstawowych w Dzierżanowie, Małej Wsi i Podgórzu z dyrekcjami tych placówek. Bliskim majora Zbigniewa Mieczkowskiego przekazano adres okolicznościowy wystosowany przez wójta gminy Mała Wieś.