We wtorek, 04.04.2023 r. w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Pielata nastąpiło uroczyste podpisanie umów pomiędzy Gminą Mała Wieś, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zygmunta Wojnarowskiego i Skarbnika Gminy Monikę Stypułkowską, a stowarzyszeniami z terenu Gminy Mała Wieś.

W ramach dotacji zostaną zrealizowane poniższe projekty:

W ramach podpisanych umów zostanie zrealizowanych 10 projektów, o łącznej kwocie dofinansowania 56.500,00 zł. Realizacja zadań publicznych na terenie Gminy Mała Wieś pozwoli na aktywne spędzanie wolnego czasu i integrację międzypokoleniową, a także przyczyni się do rozwoju lokalnej społeczności.