24 kwietnia 2023 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do pracodawców i przedsiębiorców z terenu gminy. W trakcie spotkania, uczestnicy uzyskali informację na temat: możliwości skorzystania z subsydiowanych form aktywności zawodowych, przepisów dotyczących zatrudniania obywateli Ukrainy, zasad ubiegania się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz PUE ZUS. Prelegentami spotkania byli: Dariusz Boszko Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Płocku.