18 kwietnia 2023 roku, w obecności Wiceministra Aktywów Państwowych Macieja Małeckiego została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Mała Wieś” między Gminą Mała Wieś, reprezentowaną przez Wójta Zygmunta Wojnarowskiego i Skarbnika Monikę Stypułkowską, a Wykonawcą Marcinem Głuchowskim właścicielem firmy DROG-BET. Nadzór inwestorski pełnić będzie firma Usługi Projektowe Drogowe reprezentowana przez Franciszka Rytwińskiego. W wydarzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady gminy Andrzej Pielat, Radni gminy Robert Błaszczak i Piotr Szmulewicz, Sekretarz gminy Ewelina Kołodziejska oraz Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji inwestycji Adam Kacprzak.

Modernizacja infrastruktury drogowej jest priorytetowym, lecz kosztownym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę. Pozyskane dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowiące 95% całkowitego kosztu zadania, umożliwi zmodernizowanie ponad 5 kilometrów dróg. Zmiana nawierzchni ze żwirowej na bitumiczną, przyczyni się do zachowania jednorodności sieci dróg gminnych.

Zakres prac realizowany w ramach zadania:
– Przebudowa drogi gminnej w Chylinie – 524 m,
– Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin – 890 m,
– Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach – 806 m,
– Przebudowa drogi gminnej Święcice Stare – Nakwasin – 2870 m.

Całkowity koszt zadania: 2.738,657,61 zł.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2.601.724,73 zł.

Termin realizacji zadania: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.