Gmina Mała Wieś, sukcesywnie krok po kroku rozwija się równomiernie w każdym aspekcie życia. Efektem wytężonej pracy samorządu są kolejne pozyskiwane dofinansowania. Decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Gmina Mała Wieś otrzymała wsparcie finansowe w ramach programów:

„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”
Na realizację zadania pn. „Przebudowa części socjalno-bytowej remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym – etap II”, Gmina Mała Wieś otrzymała 150.000,00 zł.
W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano prace związane z wykonaniem: instalacji wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej oraz prac budowlanych związanych z wykonaniem posadzek, robót murowych i malowaniem ścian.

„Mazowsze dla klimatu 2023”
Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie w kwocie 196.350,00 zł na zakup i montaż 33 lamp oświetlenia ulicznego w ramach realizacji zadania pn. „Zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego”.