5 maja 2023 roku w Muzeum Mazowieckim w Płocku, Wójt Zygmunt Wojnarowski przy kontrasygnacie Skarbnik Moniki Stypułkowskiej podpisał umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektów w ramach programów: „Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych”; „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” oraz „Autobusy dla mazowieckich szkół”.
Ze strony samorządu Województwa Mazowieckiego umowy parafował Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik oraz Wicemarszałek Wiesław Raboszuk, w obecności Radnego Województwa Mazowieckiego – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Adama Orlińskiego.