W piątek 26 maja 2023 roku w Szkole Podstawowej w Podgórzu odbył się I Gminny Turniej Szachowy. Uczniowski Klub Sportowy „BOROWIK” zaprosił do udziału w nim uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Mała Wieś.

O godz. 9.00 Iwona Sobótko, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podgórzu oficjalnie otworzyła wydarzenie oraz powitała uczestników. Wylosowano numery startowe dla zawodników i rozpoczęła się emocjonująca rywalizacja pod czujnym okiem sędziów. Rozgrywki między szachistami były zacięte. Rozegrano w sumie 30 partii szachów. Na każdego zawodnika w każdej rudzie przypadało 10 min. Czas trwania poszczególnych rund odliczały profesjonalne zegary szachowe ustawianie obok każdej szachownicy, a na specjalnie przygotowanej tablicy zapisywano wyniki.

Po trzech godzinach rozgrywek wyłoniono zwycięzców. I miejsce w kategorii uczniów klas IV – VI zajął Jan Hożewski ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu, a I miejsce w kategorii klas VII – VIII Dominik Karłowicz ze Szkoły Podstawowej im. Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi.  Zawodnicy za zdobycie I, II i III miejsca otrzymali puchar. Każdy uczestnik turnieju otrzymał dyplom oraz nagrodę – grę planszową.

I Gminny Turniej Szachowy to zadanie publiczne realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „BOROWIK” działający przy Szkole Podstawowej w Podgórzu. Środki na sfinansowanie zadania pochodzą z dotacji przekazanej przez Gminę Mała Wieś.

autor: Monika Górka