12 maja br. w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski „Twórczość Wisławy Szymborskiej”. Tematyka konkursu nie była przypadkowa, bowiem Senat RP ustanowił Rok 2023 rokiem Wisławy Szymborskiej, mając nadzieję, że będzie to doskonała okazja do pełniejszego zaprezentowania jej twórczości, której tematyka jest nadal aktualna.

Konkurs skierowany był do uczniów klas 4 – 8 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Mała Wieś, a uczestnicy wystąpili w dwóch kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas 4-6
– uczniowie klas 7-8
Łącznie w konkursie udział wzięło 24 uczestników. Uczestników oceniało jury konkursowe w składzie: Pani Iwona Kosewska- Przedstawiciel Książnicy Płockiej oraz Pani Irena Gruszczyńska i Pani Marzena Rożniak- Nauczycielki Języka Polskiego.

Laureatami I Gminnego Konkursu Recytatorskiego zostali:
Uczniowie klas 4 – 6
I miejsce – Sandra Pawlak- Szkoła Podstawowa w Podgórzu
II miejsce – Oliwia Kacprzak, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marszała Józefa Piłsudskiego w Orszymowie
III miejsce – Aleksandra Bąbała, Szkoła Podstawowa w Podgórzu

Uczniowie klas 7 – 8
I miejsce – Kalina Klimczewska- Szkoła Podstawowa im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi
II miejsce – Nikola Dynarek- Szkoła Podstawowa im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi
III miejsce – Marta Białecka- Szkoła Podstawowa im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, które wręczył uczestnikom Wójt Gminy Mała Wieś – Zygmunt Wojnarowski oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi – Ewa Stefaniak.

Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, serdecznie dziękuje dyrektorom Szkół z terenu Gminy Mała Wieś za przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie, a nauczycielom i rodzicom za wielkie zaangażowanie w przygotowanie młodzieży do konkursu. Dziękuje również  Wójtowi Gminy Mała Wieś Zygmuntowi Wojnarowskiemu i Sekretarz Gminy Mała Wieś Ewelinie Kołodziejskiej, za obecność i wsparcie podczas organizacji konkursu, a Komisji Konkursowej, za wzięcie na siebie ogromnego ciężaru oceny uczestników i wyłonienia zwycięzców.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.