W poniedziałek, 15 maja, w siedzibie Płockiego Wydziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wójt gminy Zygmunt Wojnarowski przy kontrasygnacie skarbnika gminy Moniki Stypułkowskiej, podpisał umowę z prezesem zarządu WFOŚiGW w Warszawie – Markiem Ryszką na dofinansowanie realizacji trzech zadań, na łączną kwotę dofinansowania 245.000,00 zł.
W wydarzeniu uczestniczyli: Minister Maciej Małecki, Minister Jacek Ozdoba, Posłanka Anna Ewa Cicholska oraz Senator Marek Martynowski.

W ramach podpisanych umów zostaną zrealizowane poniższe zadania:
– „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mała Wieś w 2023 r.”,
– „Organizacja ekologicznego pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi”,
– „Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy Mała Wieś”.