W ramach programu zrealizowano zadania w sołectwach: Kiełtyki, Nowe Arciszewo i Wilkanowo.
Zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Kiełtyki”, „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowe Arciszewo”  oraz „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wilkanowo” zostały współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023”.