W poniedziałek, 12 czerwca 2023 roku na terenie budowy nowej oczyszczalni ścieków odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele rządu – Wiceminister Aktywów Państwowych Poseł na Sejm RP Maciej Małecki, władz samorządowych – Wójt Zygmunt Wojnarowski, Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś Andrzej Pielat oraz Sekretarz Ewelina Kołodziejska, a także przedstawiciel firmy „Przem-Gri” Mateusz Dobrydnio.

Zgodnie z obowiązującym ceremoniałem po podpisaniu aktu erekcyjnego przez Wiceministra Aktywów Państwowych Macieja Małeckiego, Wójta Zygmunta Wojnarowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Pielata nastąpiło uroczyste wmurowanie tuby.

Prace związane z budową oczyszczalni ścieków postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 2026 rok.