W imieniu Urzędu Statystycznego w Warszawie chcielibyśmy serdecznie zaprosić na Badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR). To ważne badanie rolne, które dostarcza wieloprzekrojowych informacji o strukturze gospodarstw rolnych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych polityk unijnych i krajowych.

Badanie jest realizowane w dniach 1 czerwca – 14 sierpnia 2023 r.

Więcej informacji o Badaniu R-SGR znajduje się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod linkiem:

https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/42