27 czerwca br. na sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Mała Wieś Jubilaci zostali uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale wręczył Wójt Zygmunt Wojnarowski. W uroczystości uczestniczyli: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Marciniak, Sekretarz Ewelina Kołodziejska oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Czernicka.

Odznaczenia otrzymali:
– Grażyna i Antoni Kłosińscy,
– Anna i Hubert Kulpińscy,
– Ewa i Adam Pielat,
– Jadwiga i Paweł Ryfka,
– Stanisława i Stanisław Sinko.

Szanownym Jubilatom gratulujemy, życzymy wszelkiej pomyślności, wielu wspólnie spędzonych lat w zdrowiu, szczęściu, wzajemnej miłości. Niech ten jubileusz i kolejne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.