W niedzielę na boisku Sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Rywalizacja toczyła się wśród 2 młodzieżowych drużyn pożarniczych chłopców i dziewcząt, 1 drużyny kobiecej oraz 8 drużyn męskiej.

Zawody składały się z dwóch części: sztafety pożarniczej i ćwiczenia bojowego.

W tegorocznych zawodach klasyfikacja poszczególnych miejsc przedstawia się następująco:
I Miejsce – OSP Brody Duże
II Miejsce – OSP Orszymowo
III Miejsce – OSP Mała Wieś
IV Miejsce – OSP Mała Wieś przy SUR
V Miejsce – OSP Zakrzewo Kościelne
VI Miejsce – OSP Podgórze
VII Miejsce – OSP Dzierżanowo
VIII Miejsce – OSP Stare Gałki

Puchary, dyplomy oraz nagrody wręczyli: Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Prezes Gminnego Związku OSP RP w Małej Wsi Marek Kozicki oraz przewodniczący komisji sędziowskiej bryg. Arkadiusz Borniński. Wójt podziękował jednostkom OSP za zaangażowanie i udział w sportowych zawodach oraz za pomoc jaką na co dzień niosą mieszkańcom Gminy Mała Wieś. Przeprowadzane corocznie zawody są sprawdzianem wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP. Przy okazji jest to sprawdzian własnych możliwości, poznanie swoich słabych stron, co pozwala w przyszłości przygotować się lepiej do prawdziwych działań ratowniczych. Poza tym zawody to emocjonująca rywalizacja dla zawodników i świetne widowisko dla widzów.

Fotorelacja facebook.com