642 736,57 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 290819W w m. Brody Duże”.  W ramach zdania zostaną wyremontowane dwa odcinki dróg o łącznej długości 1186 m.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.