W piątek 14 lipca 2023 roku w Muzeum Mazowieckim w Płocku została podpisana umowa w ramach projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Gminę Mała Wieś reprezentował Wójt Gminy Zygmunt Wojnarowski oraz Zastępca Skarbnika Gminy Dorota Serwińska. Przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego byli: Marszałek Województwa Adam Struzik oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Podgórzu i Dzierżanowie otrzymają sprzęt i materiały służące do dalszego unowocześniania procesu edukacji.