Dofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W ramach rozstrzygniętego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina Mała Wieś otrzymała 1.250.000,00 zł na realizację nw. zadań:

Renowacja fasady zewnętrznej oraz organów w Kościele w Orszymowie – 500.000,00 zł

Renowacja Kościoła oraz dzwonnicy w Zakrzewie Kościelnym – 500.000,00 zł

Renowacja mogił dziedziców ziemskich na cmentarzu parafialnym w Orszymowie – 150.000,00 zł

Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi – 100.000,00 zł

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostaną przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane.

Troszcząc się o zabytki dbamy o zachowanie naszej pamięci, tradycji i dziedzictwa kulturowego.