Z ogromna radością informujemy, że Gminne Centrum Kultury MultiOsada znalazło się w wyjątkowym gronie 95 laureatów w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.
GCK MultiOsada w Małej Wsi otrzymała dofinansowanie w wysokości 29.100,00 Wkład własny z budżetu Gminy Mała Wieś wyniesie 5.170,00 zł.

Zakupiony zostanie sprzęt komputerowy m.in. urządzenie wielofunkcyjne, ekran interaktywny, zestaw komputerowy , oprogramowanie o wartości 34.270,00 zł

Otrzymane dofinansowanie, to ogromne wsparcie dla naszej Gminnej Biblioteki, za co z całego serca dziękujemy Instytut Książki.

W ramach programu można się było ubiegać o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych.
Minimalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł, a maksymalna – 30 000,00 zł. W ramach naboru złożonych zostało 440 wniosków. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 95 wniosków poprawnych formalnie, w tym wniosek Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.