Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1.455.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup nowego autobusu dla Gminy Mała Wieś” w ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowanej do obszarów, w których dawniej funkcjonowały tzw. PGR-y. Pozyskane środki pozabudżetowe pozwolą na zakup nowego autobusu, który poprawi komfort i bezpieczeństwo dojazdu do szkoły dzieciom i młodzieży z okolicznych miejscowości.