6 września 2023 r. w budynku remizy OSP Wyszogród miało miejsce podpisanie umów między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadań związanych z zakupem nowoczesnego sprzętu oraz aktywizowaniem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Uroczystego wręczenia promes dokonali: Minister MSWiA Pan Maciej Wąsik, Prezes WFOŚiGW Pan Marek Ryszka, Wiceprzewodniczący Konwentu Starostów Mazowieckich Pan Krzysztof Bieńkowski oraz Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Pan Adam Dobrosielski. W wydarzeniu udział wzięli Druhny i Druhowie z jednostek OSP oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.
Z terenu Gminy Mała Wieś dofinansowanie otrzymały:
– OSP Mała Wieś,
– OSP Stare Gałki.