Gmina Mała Wieś ma szansę otrzymać 250 tys. złotych na rozwój lokalnych klubów sportowych oraz 250 tys. na koła gospodyń wiejskich, jeżeli frekwencja przekroczy 60%, a gmina, która uzyska najwyższą frekwencję w powiecie otrzyma 1 mln zł do budżetu obywatelskiego, dlatego oddając głos przyczyniasz się do rozwoju lokalnej społeczności w naszej Gminie. Każdy udział w wyborach ma znaczenie!