Zapraszamy na czwartkowe, wieczorne spotkania w Gminne Centrum Kultury MultiOsada, podczas w miłej atmosferze będziecie mogli rozegrać partyjkę szachów albo zagrać w warcaby i scrabble. Mamy przygotowane również karty dla tych, którzy potrafią rozegrać brydża sportowego

Chcemy by wieczorki przy stole były przede wszystkim okazją do rozmów i integracji mieszkańców  Gminy Mała Wieś. Spotkania będą miały formę spotkań amatorskich i towarzyskich i są skierowane do osób, które znają już techniki w/w rozgrywek. Na potrzeby realizacji projektu udostępniona zostanie sala, szachy, warcaby, scrabble, karty i zegary do odmierzania czasu. Przygotowana zostanie również herbatka i coś słodkiego.

„Kulturalne Szach-Mat” to projekt dofinansowywany ze środków Gminy Mała Wieś w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Urząd Gminy Mała Wieś na realizację zadań publicznych Gminy Mała Wieś z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, którego Beneficjentem jest Straż Pożarna Mała Wieś, który realizuje Gminne Centrum Kultury MultiOsada.