Gminne Centrum Kultury MultiOsada jest Beneficjentem Programu Instytut Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek.” Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach zadania zakupiono:
– Urządzenie wielofunkcyjne,
– Komputer,
– Monitor do komputera,
– Monitor Interaktywny,
– Myszkę i klawiaturę do komputera,
– Kamerę internetową szerokokątną- ID cam,
– System operacyjny,
– Oprogramowanie antywirusowe.

Koszt ogółem zadania wynosił 34 270,00 zł, z tego 29 100,00 zł dofinansowano z Instytut Książki. 5 170,00zł to wkład własny do zadania, który przekazała na potrzeby udziału w/w projekcie Gmina Mała Wieś.