W dniu 13 października 2023 r. dokonano odbioru prac budowlanych pn. „Przebudowa części socjalno-bytowej remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym”. W czynnościach odbiorowych udział wzięli: Sekretarz Gminy Mała Wieś Ewelina Kołodziejska,  Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji inwestycji Adam Kacprzak,   Wykonawca – właściciel firmy P.H.U. TYMBUD Wojciech Szwech oraz Inspektor Nadzoru Janusz Doiczman.

W ramach zawartej umowy wykonano: instalację wody zimnej, instalację wody ciepłej, instalację sanitarną wraz z montażem szczelnego bezodpływowego zbiornika, instalację elektryczną wraz z montażem włączników, gniazd wtykowych i opraw oświetleniowych. Ponadto wykonano nowe posadzki, wymurowano wewnętrzne ściany działowe, pomalowano ściany i sufity.

Realizacja zadania pn. „Przebudowa części socjalno-bytowej remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym” przyczyni się do poprawy wizerunku i pozytywnego postrzegania miejscowości Zakrzewo Kościelne budynek świetlicy stanie się istotnym centrum edukacyjnym, kulturalnym i integracyjnym wsi.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023″.

Wartość zawartej umowy: 266.910,00 zł
Dofinansowanie: 150.000,00 zł