Obecnie trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń” (ul. Czereśniowa). Na odcinku 1448 metrów powstanie droga o nawierzchni mineralno-bitumicznej. Inwestycja drogowa wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, zwiększy komfort podroży oraz powiększy sieć dróg asfaltowych na terenie gminy.