W środę 15 listopada w Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi  gościli w swoich progach Wiceministra Aktywów Państwowych Posła na Sejm RP Maciej Małecki i Wójta Gminy Mała Wieś Zygmunta Wojnarowskiego. Celem spotkania było oficjalne przekazanie nowo zakupionego sprzętu ratowniczo- gaśniczego w ramach dwóch  otrzymanych dofinansowań, o łącznej kwocie 30 000,00 zł:

  1. „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP  w Małej Wsi” z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Łączna kwota zadania 17 000,00 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 15 000,00 zł
Wkład własny – 2 000,00 zł

  1. „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Małej Wsi”  z Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Łączna kwota zadania 17 000,00 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 15 000,00 zł
Wkład własny – 2 000,00 zł

Zakupiony sprzęt będzie służył naszym strażakom podczas akcji jak również podczas spotkań edukacyjnych z najmłodszymi mieszkańcami naszej Gminy.Dziękujemy naszym gościom za miłe merytoryczne spotkanie i dostrzeganie potrzeb Naszej Jednostki, która służy całej społeczności lokalnej.

Informacja zamieszczona na prośbę OSP w Małej Wsi.