Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Wsi jako beneficjent zadania  pn: „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Małej Wsi” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonała zakupu namiotu szkoleniowego oraz zestawu fantomów do nauki resuscytacji.

Koszt w/w zadania 17 000,00

Kwota dofinansowania z Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie to 15 000,00 zł