28 grudnia 2023 roku Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wręczył Pani Agnieszce Monice Matwiejczuk – nauczycielowi Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Podczas uroczystości nauczyciel złożył ślubowanie następującej roty: ,,Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.