Informujemy, że Wójt Gminy Mała Wieś zawarł w dniu 05.12.2023 r. umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącą dofinansowania w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” działań w zakresie poprawy dostępności budynku Urzędu Gminy Mała Wieś.

W ramach realizacji programu w celu likwidacji barier architektonicznych zostanie wykonane zadanie polegające na remoncie istniejących łazienek celem dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach realizacji zadania zostaną wyburzone ściany działowe, poszerzony zostanie otwór drzwiowy, zostaną wykonane nowe okładziny ścienne i podłogowe (glazura i terakota), zainstalowane zostaną sanitariaty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu: 50.000,00 zł

Dofinansowanie projektu z PFRON: 40.000,00 zł

Okres realizacji projektu: od 05.12.2023 r. do 31.12.2024 r.