W piątek 15 grudnia 2023 roku za sprawą harcerzy z 21 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Carpe Diem” z Podgórza, Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Urzędu Gminy Mała Wieś. Harcerze przekazali symboliczne przesłanie pokoju i miłości na ręce Wójta Gminy Zygmunta Wojnarowskiego. Betlejemskie Światło Pokoju pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, gdzie płonie wieczny ogień. To właśnie z tego ognia co roku odpala się jedną malutką świeczkę, która jest przekazywana dalej przez harcerzy w różnych krajach. Dziękujemy naszym harcerzom za kontynuowanie tej pięknej tradycji.