Zakończono prace budowlane związane z remontem ulic na terenie gminy Mała Wieś.  W ramach realizacji zadania przeprowadzono remont ulic: Granicznej, Pocztowej, Poprzecznej, Polnej, Łąkowej i Pierwszej. Zakres robót obejmował: regulację studzienek rewizyjnych, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz montaż oznakowania.
Inwestycja została zrealizowana przez firmę DROG-BET Marcin Głuchowski. Całkowity koszt zadania – 265.156,64 zł.