W sobotę, 27 stycznia 2024 roku, w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podpisał umowy z 11 gminami powiatu płockiego, w tym z Gminą Mała Wieś reprezentowaną przez Wójta Gminy Mała Wieś Zygmunta Wojnarowskiego oraz Skarbnika Gminy Monikę Stypułkowską. W ramach pozyskanych środków finansowych zostanie zrealizowane zadanie pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Gałki”. Planowany koszt zadania: 1.215.000,00 zł. Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej: 1.032.750,00 zł.