W dniu 23 stycznia 2024 r. na zaproszenie Wójta, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mała Wieś odbyło się spotkanie z sołtysami. W spotkaniu wzięli udział kierownicy referatów Urzędu Gminy. Podczas spotkania Wójt Gminy Zygmunt Wojnarowski omówił realizację zadań z funduszu sołeckiego w 2024 r. oraz inwestycje prowadzone przez gminę. Kolejnym tematem było omówienie wyborów sołtysów i rad sołeckich w związku z końcem kadencji. Zebrania odbędą się zgodnie z harmonogramem podanym w zarządzeniu Wójta, W dalszej części spotkania zostały poruszone tematy dotyczące spraw bieżących. Dziękujemy sołtysom za udział w spotkaniu oraz zainteresowanie i zaangażowanie sprawami mieszkańców.