We wtorek, 26.03.2024 r. w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Pielata nastąpiło uroczyste podpisanie umów pomiędzy Gminą Mała Wieś, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zygmunta Wojnarowskiego i Skarbnika Gminy Monikę Stypułkowską, a organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Mała Wieś: Uczniowski Klub Sportowy „BOROWIK”, Samodzielne Koło Terenowe Nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich MALWA, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic, Uczniowski Klub Sportowy GROT.

W ramach podpisanych umów zostanie zrealizowanych 9 projektów, o łącznej kwocie dofinansowania 40.500,00 zł. Realizacja zadań publicznych na terenie Gminy Mała Wieś pozwoli na aktywne spędzanie wolnego czasu i integrację międzypokoleniową, a także przyczyni się do rozwoju lokalnej społeczności.