8 marca odbyło się spotkanie władz Gminy Mała Wieś wraz z sołtysami, radnymi, pracownikami Urzędu Gminy i dyrektorami jednostek organizacyjnych. Wójt Gminy Zygmunt Wojnarowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Pielatem wręczyli radnym oraz sołtysom pamiątki z podziękowaniami za ich zaangażowanie i pracę na rzecz mieszkańców Gminy Mała Wieś. Zorganizowane spotkanie było okazją do podsumowania mijającej, 5 letniej kadencji oraz złożenia podziękowań za współpracę i rozmów o dalszych planach rozwoju gminy.