18 kwietnia 2024 roku została podpisana umowa na „Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Mała Wieś” między Gminą Mała Wieś, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zygmunta Wojnarowskiego, a Wykonawcą Tomaszem Talarkiem Prezesem Zarządu firmy BUS TRANS TECHNIK Sp. z o.o.
W ramach zawartej umowy Gmina wzbogaci się o nowy autobus wyposażony w silnik wysokoprężny systemy bezpieczeństwa oraz klimatyzację, umożliwiający przewóz 41 osób.
Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych Gmina Mała Wieś w latach 2023-2024 zakupiła 3 autokary. Nowa flota zastąpi wysłużone „Gimbusy” i pokryje 100% zapotrzebowania na dowozy dzieci do szkół na terenie gminy, umożliwi łączny transport dla 123 osób. Jest to ważny krok w dążeniu do poprawy infrastruktury transportowej oraz podniesienia jakości życia mieszkańców gminy.
Wartość zawartej umowy: 891.750,00 zł.
Wartość pozyskanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – Edycja 2023-2024: 500.000,00 zł.
Termin realizacji zadania: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.