3 kwietnia 2024 roku została podpisana umowa na „Zakup nowego autobusu dla Gminy Mała Wieś między Gminą Mała Wieś, reprezentowaną przez Wójta Zygmunta Wojnarowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Stypułkowskiej, a Wykonawcą Tomaszem Talarkiem prezesem zarządu firmy BUS TRANS TECHNIK Sp. z o.o. Nowy autobus będzie pełnił kluczową funkcję w zapewnieniu wygodnego i bezpiecznego transportu dla naszej społeczności. Jest to ważny krok w dążeniu do poprawy infrastruktury transportowej oraz podniesienia jakości życia naszych mieszkańców.

Wartość zawartej umowy: 1.335.780,00 zł.

Wartość pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Polski Ład Edycja 6 PGR: 1.309.064,40 zł.

Termin realizacji zadania: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.