W piątek, 05.04.2024 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Gminą Mała Wieś, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zygmunta Wojnarowskiego i Skarbnika Gminy Monikę Stypułkowską, a Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Wsi, reprezentowanym przez Prezesa OSP Marka Kozickiego i Skarbnika OSP Jerzego Stępkę.

Kwota dofinansowania to 6 500,00 zł.

W ramach podpisanej umowy zostanie zrealizowany projekt „Cros(s)fitowy Strażak”. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców naszej gminy poprzez upowszechnienie mało znanego jeszcze w naszym rejonie sportu jakim jest crossfit.