We wtorek 16 kwietnia, pod przewodnictwem Wójta Gminy Mała Wieś Zygmunta Grzegorza Wojnarowskiego, odbyła się Rada Budowy poświęcona kluczowym zadaniom inwestycyjnym: budowie nowej oczyszczalni ścieków oraz  budowie nowej stacji uzdatniania wody, podczas której omówiono najistotniejsze sprawy związane z realizacją przedsięwzięć. Wykonawca robót przedstawił postęp realizowanych prac oraz harmonogram działań przewidzianych do realizacji w najbliższym czasie.

Podczas dyskusji omówiono plany, procedury oraz priorytety związane z realizacją zadań. Rada Budowy zatwierdziła kierunek działań oraz harmonogram prac. Podjęte decyzje mają na celu zapewnienie skutecznej i zrównoważonej infrastruktury ochrony środowiska, która sprosta rosnącym potrzebom mieszkańców oraz przyczyni się do poprawy jakości życia w regionie.