22.04.2024r. – Lasocin, Dzierżanowo, Główczyn, Liwin, Rąkcice, Murkowo,

23.04.2024r. – Kiełtyki, Perki, Ściborowo, Stare Święcice, Nowe Święcice, Nakwasin

24.04.2024r. – Niździn, Nowe Gałki, Stare Gałki, Brody Małe, Węgrzynowo, Chylin, Zakrzewo, Kupise

29.04.2024r. – Borzeń, Wilkanowo, Orszymowo, Stare Arciszewo, Nowe Arciszewo,

30.04.2024r. – Brody Duże, Podgórze, Podgórze Parcele, Przykory,  Mała Wieś, Mała Wieś bloki