W ramach realizacji zawartej umowy wykonano remont istniejących łazienek polegający m.in. na pracach rozbiórkowych i demontażowych, wymianie drzwi wewnętrznych, wykonano nową instalację wody użytkowej, instalację sanitarną wraz z montażem armatury łazienkowej, instalację elektryczną wraz z montażem włączników, gniazd wtykowych i opraw oświetleniowych. Ponadto wykonano nowe posadzki i okładziny ścienne, zamontowano drzwi wewnętrzne, pomalowano ściany i sufit.

Wykonawcą prac była firma: „ATB” Andrzej Błażejewski z Rogozina.

Wartość zawartej umowy: 36.904,40 zł
Dofinansowanie z PFRON: 29.523,52 zł