W piątek, 7 czerwca br., prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r. i wprowadza szereg zmian w zakresie narzędzi wsparcia uchodźców.

Kluczową zmianą jest kontynuowanie jednej formy zakwaterowania uchodźców – w obiektach, prowadzonych na polecenie wojewodów. Tym samym z dniem 30 czerwca br. zakończy się wsparcie, oferowane dotychczas na podstawie art. 13, polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego gospodarzom, którzy na własny koszt udzielali zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w lokalach prywatnych.

Wygaszenie art. 13, czyli zakończenie wypłaty świadczeń dla osób prywatnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Świadczenie przewidziane w art. 13 miało charakter nadzwyczajny i z czasem utraciło swoje pierwotne znaczenie, mające na celu rekompensatę kosztów, poniesionych głównie przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Mowa o osobach, które przyjęły pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy, zapewniając im nocleg i wyżywienie w okresie, w którym trudno było przygotować i zrealizować opiekę instytucjonalną przez podmioty publiczne.

W ostatnich miesiącach liczba wnioskodawców korzystających z tego rozwiązania systematycznie maleje, a pula wolnych miejsc w obiektach zbiorowego zakwaterowania rośnie. Właściwe jest więc kontynuowanie jednego systemu wsparcia w zakresie zakwaterowania, który w znacznie większym stopniu może być monitorowany przez organy administracji publicznej w celu zapewnienia pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Osoby goszczące będą mogły składać wnioski o rekompensatę poniesionych do 30 czerwca br. kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców do końca lipca. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach.

Obywatele Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia po wejściu w życie znowelizowanej ustawy, mogą się zgłaszać do właściwego miejscowo wojewody, który udzieli im pomocy na zasadach określonych w art. 12 ustawy, wskazując wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania.

Poniżej udostępniamy numery telefonów infolinii w urzędach wojewódzkich dedykowane dla osób poszukujących zakwaterowania:

WOJEWÓDZTWO NUMER TELEFONU INFOLINII GODZINY FUNKCJONOWANIA
dolnośląskie 516 132 114 poniedziałek-piątek

06:30-14:30

kujawsko-pomorskie

 

525 872 777 poniedziałek-piątek

08:00-15:00

lubelskie

 

605 111 233 całodobowo
lubuskie

 

95 785 13 30 całodobowo
łódzkie

 

987

 

42 664 14 10

całodobowo
małopolskie

 

516 240 691 poniedziałek-piątek               07:30-15:30
mazowieckie

 

987 całodobowo
opolskie

 

77 45 24 113

 

883 337 631

poniedziałek-piątek               07:30-15:30
podkarpackie

 

800 100 990 poniedziałek-piątek               07:30-15:30
podlaskie

 

85 74 39 347 poniedziałek 08:00-18:00

wtorek-piątek 07:30-15:30

pomorskie

 

539 016 238

 

10:00-18:00
śląskie

 

32 20 77 101 całodobowo
świętokrzyskie

 

41 342 11 81

 

41 342 12 14

całodobowo
warmińsko-mazurskie 797 829 617 całodobowo
wielkopolskie

 

987

 

61 854 11 72

 

całodobowo

 

w godzinach pracy Urzędu

zachodniopomorskie

 

784 602 745 całodobowo