Syreny alarmowe

1 sierpnia 2021 roku o godzinie 17.00, w 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, na terenie Gminy Mała Wieś zostaną uruchomione syreny alarmowe. Syreny alarmowe będą uruchomione na okres 1 minuty i będą emitować dźwięk ciągły. To wyraz hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych podczas Powstania Warszawskiego.

Podatek akcyzowy, za faktury z okresu od 1 lutego do 31 lipca 2021 r

Przypominamy, że w celu otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy od 02.08.2021 r. do 31.08.2021 r. złożyć wniosek wraz z:

 • oświadczeniem,
 • fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego (za okres od 1 lutego
  2021 r. do 31 lipca 2021 r.),
 • dokumentem wydanym przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającym informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku 2020 (dotyczy to tylko tych hodowców bydła, którzy nie dołączyli tego dokumentu do wniosku składanego w I turze),
 • oświadczeniem dzierżawcy i wydzierżawiającego (w przypadku posiadania dzierżaw)

Limity, obowiązujące w 2021 roku, stanowią sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W przypadku bycia rolnikiem ryczałtowym lub podatnikiem podatku VAT prosimy o taką informację w załączeniu do wniosku. Faktury zostaną odesłane za pomocą Poczty Polskiej wraz z decyzją.

Druki są dostępne do pobrania na stronie malawies.pl  w zakładce Dokumenty   Zwrot podatku akcyzowego oraz w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie/ teczce/ koszulce i wrzucić do urny przed Urzędem lub wysłać na adres: Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś. ( wraz z zapisanym numerem telefonu wnioskodawcy)

Dokumenty:

 1. akcyza wniosek
 2. oświadczenie
 3. zestawienie faktur o zwrot podatku akcyzowego

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mała Wieś

Wójt Gminy Mała Wieś informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczących osób fizycznych i prawnych do programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w gminach tj. Gostynin, Pacyna, Mała Wieś oraz Miasto i Gmina Gąbin należących do Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2021-2032 wraz z aktualizacją Baz Azbestowych”  w ramach konkursu na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” ogłoszonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, od dnia 26 lipca do 13 sierpnia 2021 r. na terenie Gminy Mała Wieś przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez członków Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Mieszkańców Gminy Mała Wieś, użytkowników wyrobów zawierających azbest prosimy o udzielenie niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wejście na teren gospodarstwa, prosimy o przekazanie takiej informacji ankieterowi i udzielenie niezbędnych informacji w bezpiecznej odległości przy ogrodzeniu. Ankieterzy wyposażeni będą w szczegółowe mapy umożliwiające zlokalizowanie poszczególnych budynków.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

II Rajd Rowerowy “Rowerem przez Gminę Mała Wieś 2021” – 31 lipca 2021

Drodzy rowerzyści!!! Informujemy, że ustalona została nowa data II Rajdu Rowerowego “Rowerem przez Gminę Mała Wieś 2021”. W imieniu Wójta Gminy Mała Wieś, SKW MALWA oraz Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi na Rajd zapraszamy 31 lipca br. (SOBOTA) Wierzymy, że tym razem wszystko pójdzie zgodnie. W trakcie rajdu zaprosimy wszystkich uczestników na grilla! Zapisy do 29 lipca

Nie może Was zabraknąć! Do zobaczenia!

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rajdu.

Karta zgłoszeniowa –  osoba pełnoletnia rajd rowerowy

Karta zgłoszeniowa – osoba niepełnoletnia rajd rowerowy (więcej…)

Nie czekaj do września, spisz się już teraz!

Lubisz załatwiać sprawy przez Internet? Czy wolisz dzwonić i ustalać wszystko telefonicznie? A może najwyżej stawiasz osobisty kontakt i bezpośrednią rozmowę? Niezależnie od indywidualnych preferencji, każdy znajdzie odpowiedni dla siebie sposób, aby wypełnić obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Najważniejsze, aby zrobić to szybko i nie narażać się na karę grzywny.

Rachmistrzowie spisowi dość często spotykają się z odmową od osób, które twierdzą, że mają na to czas do 30 września. Jest to rzeczywiście termin końcowy NSP 2021, ale kontakt od rachmistrza oznacza, że nie można już czekać dłużej i należy spisać się z jego pomocą. (więcej…)

Mała Wieś PAMIĘTA!!!

Zbliża się 1 sierpnia – 77 rocznica Powstania Warszawskiego.
W imieniu Wójta Gminy Mała Wieś, Proboszcza Parafii Orszymowo oraz Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi serdecznie zapraszamy na mszę św. w intencji poległych podczas Powstania Warszawskiego. W godzinie „W”  przy grobie majora Jana Jaroszka bohatera walk powstańczych złożymy kwiaty i odmówimy wspólnie modlitwę.
8 sierpnia zapraszamy na Koncert Piosenki Powstańczej, który odbędzie się w specjalnie przygotowanej scenerii przed budynkiem MultiOsady. Kapela Sztajer, kultywuje tradycje folkloru warszawskiego koncertując na ulicach warszawskiej starówki. Podczas 2 godzinnego koncertu usłyszymy wiele “zakazanych piosenek” którymi ludność stolicy potrafiła wykpić terror niemieckiego okupanta, swym charakternym, stolicznym sznytem.
Będą to wyjątkowe chwile, które na długo zostaną w Waszych sercach. Zapraszamy. (więcej…)

Pomoc rolnikom poszkodowanym niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – deszcz nawalny

W związku z wystąpieniem w dniu 09 lipca 2021 r. na terenie gminy Mała Wieś (głównie w północnej części gminy) deszczu nawalnego, informujemy rolników, którzy ponieśli straty w uprawach o możliwości składania wniosków do tutejszego urzędu o oszacowanie strat, w terminie do dnia 20 lipca 2021 roku.
Wzór wniosku o oszacowanie szkód można pobrać TUTAJ oraz na stronach internetowych: www.mazowieckie.pl lub w Urzędzie Gminy Mała Wieś. Jednocześnie informujemy, że do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok oraz kserokopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt ( IRZ).
Ponadto producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował albo będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy (pobierz wzór)
Osoby do kontaktu: Danuta Szmulewicz, Piotr Nowatkiewicz tel. 24/269 79 79,

Podziękowanie dla mieszkańców

Szanowni Państwo,
Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za okazane zaufanie i poparcie. Wynik referendum jest dla mnie sygnałem, że doceniacie Państwo moją pracę i moich współpracowników oraz stanowi motywację do jeszcze większego wysiłku w działaniach dla dobra naszej gminy. To wspólne doświadczenie przekonuje, że najlepszą i jedyną drogą jest konstruktywna współpraca i wzajemne zrozumienie.
Nie budujmy kolejnych konfliktów, nie wzmacniajmy podziałów. Wybierzmy przyszłość, w której będziemy prawdziwą samorządową wspólnotą.

Wójt Gminy Mała Wieś
/-/ Zygmunt Wojnarowski

Wyniki dostępne w linku [KLIK]

Nakręć film o spisie i wygrywaj!

Taka historia zdarza się raz na 10 lat! Przygotuj krótki maksymalnie dwuminutowy film zachęcający do udziału w spisie powszechnym. Masz szanse na atrakcyjne nagrody, w tym telewizyjną emisję Twojego dzieła!
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) to dla każdego z nas dobra okazja do zastanowienia się nad naszym życiem: sięgnięcia do wspomnień z przeszłości, ale też snucia planów na najbliższe lata. To także moment refleksji, nie tylko nad naszą przyszłością, ale również  naszego kraju oraz miejsca, w którym mieszkamy: naszej gminy, miasta lub wsi. To właśnie w oparciu o dane przekazywane w spisie będą podejmowane decyzje dotyczące przyszłości i rozwoju Twojej miejscowości, mające w konsekwencji wpływ m.in. na jakość Twojego życia. Dlatego spis jest tak ważny i należy wziąć w nim udział!

(więcej…)

Publikacja prawomocnego Postanowienia Sądu Okręgowego w Płocku

W związku z dotychczasowym niewykonaniem przez Inicjatorów Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Mała Wieś, prawomocnego orzeczenia Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 05.07.2021 r. sygn.  I Ns 252/21,  zgodnie z którym na stronie internetowej Gminy Mała Wieś winno zostać zamieszczone sprostowanie dotyczące informacji zawartych w ulotce inicjatora Referendum poniżej publikuję treść postanowienia sądu.

Wójt Gminy Mała Wieś
/-/ Zygmunt Wojnarowski

Wersja PDF [KLIK]

Kino pod Chmurką – 30.07.2021

Serdecznie zapraszamy w piątek 30 lipca na kolejne spotkanie w ramach Kina pod Gwiazdami. Tym razem proponujemy Wam film o wyjątkowym chłopcu o imieniu Auggie.

Auggie od urodzenia ma zdeformowaną twarz. W nowej szkole chłopiec chce udowodnić rówieśnikom, że piękno to więcej niż wygląd.

Liczymy na Was, mamy nadzieję, że leżaki będą po raz kolejny zajęte co do jednego. Ten film na prawdę warto obejrzeć! Dla naszych widzów przygotujemy oczywiście również darmowy popcorn

Uwaga. Z uwagi na fakt, że już każdy dzień teraz będzie krótszy od poprzedniego, tym razem zapraszamy na 20.30 (więcej…)

V Turniej Piłki Plażowej w Małej Wsi

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Turnieju Piłki Plażowej w Małej Wsi o puchar Wójta Gminy Mała Wieś. Tegoroczny finał odbędzie się 25 lipca 2021 roku na Boisku Sportowych im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi. Tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych, zapraszamy do udziału w rozgrywkach drużyny 3-osobowe mieszane, w każdej drużynie uczestnikiem musi być co najmniej jedna kobieta. Minimalne wymagania wiekowe to ukończone 15 lat. W przypadku nieletnich wymagana jest zgoda rodziców i oświadczenie o dobrym stanie zdrowia. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 20 lipca 2021 roku w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 570-604-620, 570-604-620

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY ‍

Karty zgłoszeniowe dla drużyn oraz zgody dla uczestników niepełnoletnich dostępne będą na stronie www.multiosada.pl w zakładce aktualności! (więcej…)

Półmetek spisu – zaczyna się wyścig z czasem

Miłośnicy piłki nożnej wiedzą, że druga połowa meczu jest znacznie ważniejsza i bardziej emocjonująca. Podobnie jest z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Druga połowa NSP 2021 (lipiec-wrzesień) będzie czasem bardzo intensywnych starań o pełny stuprocentowy wynik. Wciąż bowiem obowiązku spisowego nie wypełniło niespełna 60% mieszkańców Mazowsza.

Na tle mieszkańców kraju mamy pewne powody do zadowolenia z naszej postawy. Obowiązek spisowy wypełniło ponad 2 miliony mieszkańców, a z odsetkiem spisanych osób na poziomie ponad 40%, Mazowsze zajmuje pozycję wicelidera – lepsze jest tylko znacznie mniejsze województwo opolskie.

(więcej…)

Content | Menu | Access panel