Druki do pobrania

Ogólne
Ewidencja ludności
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka odpadami komunalnymi
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Koncesje na alkohol
Ocena jakości wody
Ochrona środowiska
Oświata
Planowanie przestrzenne
Podatki

Podatek leśny – deklaracja na podatek leśny (DL-1)

Podatek leśny – informacja o lasach (IL-1)

Podatek leśny – załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)

Podatek leśny – załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)

Podatek leśny – załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)

Podatek leśny – załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)

Podatek leśny – załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL-3)

Podatek od nieruchomości – deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Podatek od nieruchomości – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)

Podatek od nieruchomości – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)

Podatek od nieruchomości – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)

Podatek od nieruchomości – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)

Podatek od nieruchomości – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)

Podatek od nieruchomości – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3)

Podatek rolny – deklaracja na podatek rolny (DR-1)

Podatek rolny – informacja o gruntach (IR-1)

Podatek rolny – załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)

Podatek rolny – załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)

Podatek rolny – załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)

Podatek rolny – załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)

Podatek rolny – załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3)

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wzór wniosku o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów rolnych

Zestawienie faktur

Rejestr wyborców
Urząd Stanu Cywilnego
Zwrot podatku akcyzowego