Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informuje mieszkańców Gminy Mała Wieś, że bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, które planowane były w Urzędzie Gminy Mała Wieś na sali konferencyjnej w dniu 18.03.2020 r. (środa) w godzinach 9:00 – 12:00 zostają odwołane.