Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informuje mieszkańców Gminy Mała Wieś, że bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, które planowane były w Urzędzie Gminy Mała Wieś na sali konferencyjnej w dniu 18.03.2020 r. (środa) w godzinach 9:00 – 12:00 zostają odwołane.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.